Regulamin

REGULAMIN KORTÓW TENISOWYCH MORELOWA TENNIS CLUB
Sezon – czas korzystania z kortów , w którym obowiązuje dana taryfa.

Abonament – rezerwacja kortów ściśle związana z danym dniem i godziną w wybranym sezonie (płatna z góry za cały sezon )
Karnet ruchomy – wykupienie pewnej ilości godzin po tańszej cenie bez stałej rezerwacji do wykorzystania w danym sezonie.

 1. Klub MTC otwarty jest codziennie w godzinach 7:00 – 23:00
 2. Rezerwacji kortów można dokonywać osobiście lub telefonicznie.
 3. W MTC obowiązują dwie taryfy godzinowe:
  Taryfa pierwsza obowiązuje od poniedziałku do piątku do godziny 16:00
  Taryfa druga obowiązuje po godzinie 16:00 oraz w soboty , niedzielę i święta.
 4. Czas gry na kortach ceglanych wynosi 55 minut plus 5 minut na przygotowanie kortu dla następnych użytkowników.
 5. Na kortach obowiązuje obuwie tenisowe oraz strój sportowy ( buty tenisowe z gładką podeszwą i zaokrąglonymi krawędziami ), zaś na Hali nr 3 bezwzględnie obuwie typu non marking lub obuwie z białą podeszwą.
 6. Po grze należy zasiatkować kort wraz z wybiegami i odłożyć siatkę na wyznaczone miejsce.
 7. Po skończonej grze podwójnej prosimy o ustawienie podpórek do gry pojedynczej.
 8. Odwołanie rezerwacji kortów jest możliwe na przynajmniej 24 godziny przed rezerwacją
 9. Nie odwołana rezerwacja traktowana jest jako wykorzystana.
 10. Sezon letni trwa od 1.05 do 30.09 a sezon zimowy od 1.10 do 30.04. W terminach tych obowiązują odpowiednie cenniki.
 11. Płatności mogą być dokonywane gotówką lub kartą w recepcji klubu oraz wpłatą na na konto.
 12. Rezerwacja stałej godziny (wybrana godzina w danym dniu )wiąże się z wykupieniem abonamentu na cały sezon. Opłata za abonament jest pobierana z góry i stanowi daną liczbę godzin w sezonie. Liczba ta może być pomniejszona o godziny, które z góry wiadomo że nie mogą się odbyć.
 13. Wykupienie abonamentu dotyczy ściśle określonego kortu.
 14. Przedłużenie abonamentu na kolejny sezon należy zgłosić w recepcji na dwa tygodnie przed rozpoczęciem nowego sezonu. Brak zgłoszenia jest równoznaczne z rezygnacją z zajmowanych godzin.
 15. Wszystkie godziny odwołane w odpowiednim czasie (patrz p.8) można odrobić w wolnych godzinach w danym sezonie w odpowiedniej taryfie godzinowej.
 16. Godziny niewykorzystane nie przechodzą na następny sezon. Nie ma odgrywania sezonu zimowego w sezonie letnim oraz sezonu letniego w sezonie zimowym.
 17. W MTC można wykupić na sezon letni karnety tzw. ruchome upoważniające do zniżki w odpowiednich taryfach godzinowych nie związane ze stałą rezerwacją kortu.
 18. Rezerwacja i odwoływanie godzin w karnetach ruchomych wg. regulaminu abonamentowego (patrz p.8,15,16)
 19. W przypadku opadów deszczu podczas gry na kortach odkrytych gra powyżej 40 minut traktowana jest jako odbyta i nie przysługuje możliwość odrobienia.
 20. W przypadku opadów deszczu istnieje możliwość dokończenia gry pod halą jeżeli jest aktualnie wolna. Pierwszeństwo wejścia do hali mają szkółki oraz osoby posiadające abonament. Chęć dokończenia gry w hali należy zgłosić w recepcji – decyduje pierwszeństwo zgłoszeń.
 21. MTC zastrzega sobie możliwość przeniesienia zaplanowanej gry z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 22. Na terenie obiektu funkcjonuje szkoła tenisa, rozgrywki GPWA oraz CHALLENGE MTC , które posiadają dodatkowe swoje regulaminy.
 23. Obsługa kortów lub trener mają prawo zwrócić uwagę na niestosowne zachowanie się uczestników zajęć jak również osób towarzyszących oraz stosować wobec nich odpowiednie sankcje wraz z odmówieniem dalszej gry ewentualnie wstępu na teren obiektu.
 24. Zabrania się wprowadzania na korty rowerów oraz jazdy na nich, jak i również rolkach, łyżworolkach i deskorolkach, etc.
 25. Zabrania się wnoszenia i wprowadzenia zwierząt na korty.
 26. Osoby, które zniszczą lub uszkodzą wyposażenie obiektu zobowiązane są do jego naprawy lub odkupienia. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub prawny opiekun.
 27. Za rzeczy pozostawione na terenie MTC klub nie odpowiada.
 28. MTC zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania sezonu.
 29. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu i jego obsługi należy zgłaszać w recepcji.