FitFlex

UWAGA:
Użytkownicy Karty FitFlex proszeni są o zapoznanie się z grafikiem zajęć oraz dokonanie wcześniejszej rezerwacji na zajęcia !!!

1) tenis (wynajęcie kortu na 1 godz.) sezon zimowy (trwa od 01.10. do 30.04.)
1.1. W przypadku wynajęcia kortu przez dwie osoby posiadające Kartę FitFlex – dopłata 10,00zł brutto (5,00zł brutto od jednego Pracownika) od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 oraz 30,00zł (15,00zł brutto od jednego Pracownika) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy pokrywają osoby korzystające z kortu,

1.2. W przypadku wynajęcia kortu przez dwie osoby, z czego tylko jedna jest posiadaczem Karty FitFlex – od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 Użytkownik Karty FitFlex pokrywa koszt 5,00zł brutto, natomiast pozostałą część 22,50 zł brutto pokrywa osoba towarzysząca Użytkownika Karty FitFlex, natomiast
od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy Użytkownik Karty FitFlex pokrywa koszt 5,00zł brutto, natomiast pozostałą część 42,50 zł brutto pokrywa osoba towarzysząca Użytkownika Karty FitFlex.

1.3. W przypadku wynajęcia kortu przez jedną osobę posiadającą Kartę FitFlex, Użytkownik Karty FitFlex dopłaca 27,50zł od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 oraz 47,50zł od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy.

2) tenis (wynajęcie kortu na 1 godz.) sezon letni (trwa od 01.05. do31.09.)
2.1. W przypadku wynajęcia kortu przez dwie osoby posiadające Kartę FitFlex – dopłata 10,00zł brutto (5,00zł brutto od jednego Pracownika) od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy pokrywają osoby korzystające z kortu,

2.2. W przypadku wynajęcia kortu przez dwie osoby, z czego tylko jedna jest posiadaczem Karty FitFlex – od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 Użytkownik Karty FitFlex pokrywa koszt 5,00zł brutto, natomiast pozostałą część 7,50 zł brutto pokrywa osoba towarzysząca Użytkownika Karty FitFlex, natomiast
od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy Użytkownik Karty FitFlex pokrywa koszt 5,00zł brutto, natomiast pozostałą część 17,50 zł brutto pokrywa osoba towarzysząca Użytkownika Karty FitFlex.

2.3. W przypadku wynajęcia kortu przez jedną osobę posiadającą Kartę FitFlex, Użytkownik Karty FitFlex dopłaca 12,50zł od poniedziałku do piątku do godz. 16:00 oraz 22,50zł od poniedziałku do piątku po godz. 16:00 i w weekendy.